Enkätresultat

Tack för alla svar i ScorX användar-enkät!

Eftersom vi ville ge våra användare en chans att ge oss feed-back skickade vi under våren ut en enkät via email till alla våra registrerade email-adresser.

Stort tack för det stora gensvaret – över 400 svarade!

Vill ge Er – och andra nyfikna – urval och sammanfattning av Era synpunkter

 1. Har du varit på hemsidan www.scorx.org? I hög grad de som använt ScorX relativt mycket som svarade. 47% hade varit inne ett par gånger, nästan lika många – 44% – hade varit inne många gånger, 5% hade varit inne en gång, och 4% aldrig, men svarade ändå. Alltså kunniga, erfarna ScorX-användare, vilket innebär relevanta synpunkter.
 2. Vad är Din Kör-roll? Hälften uppgav ”enbart körsångare”, 10% var körledare, 3% var notfiskaler (motsvarande), 15% var medlem av körstyrelsen. 17% var med i flera körer.
 3. Hur fick du veta om ScorX? 50% hade fått informationen från körledaren, 20% var medlem i Sensus/Körakademin och hade fått informationen därifrån, 13% från Körkamrater, 4% från epost-utskick, 4% från Internet, 3% från artikel i Körtidning, 3% från Körkonvent. (Flera svar var möjliga). Detta visar hur viktig körledaren är för informations-spridningen i kören.

Tittar vi enbart på de 50 Körledarna är fördelningen 47% Körakademin-medlemmar, 13% Körkonvent, 12% email, 9% annonser, 7% tidningsartikel, 6% Internet, 3% från andra körledare.

 1. Vad har du gjort i ScorX? Största användandet är ”Övat med ScorX Play” 24%. 17%  hade sökt efter ScorX Play-insjungningar, och 12% hade sökt efter noter.
 2. Vilken är din huvudsakliga användning av ScorX? Hela 67% ”öva med ScorX Play”! 10% ”söka och köpa noter”, 7% ”hålla sig uppdaterad om kör-Sverige”, 5% administrera sig själv, 3% administrera sin kör, 2% administrera sina noter.

Körledarna hade ganska annorlunda användande, vilket stämmer väl med deras roll och kompetens: 41% ”Öva Play”, 23% ”söka  och köpa noter”, 16% administrera sin kör. Vi antar att öva Play snarare innebär testa Play för denna målgruppen

 1. Vad tycker du om ScorX webbplats? Här gav vi ett antal påståenden, som man kunde välja ett svarsalternativ till varje: Verkligen inte – Kunde vara bättre – OK – Ja, verkligen. Samt Vet ej/Ingen synpunkt. Ett urval av de mest tydliga svaren:
 • Snygg tyckte 3/4 av de som svarat – roligt!
 • Lättanvänd tyckte 2/3 – också glädjande! Men vi vill såklart ha upp denna andel, så vi arbetar nu med hur vi kan förenkla sidan.
 • Bra utbud av noter: 43% positiva mot 24% negativa. En stor andel utan åsikt, vilket stämmer med att det var en låg andel som använde denna funktion.
 • Bra utbud av ScorX Play tyckte hälften, medan 26% ”Kunde vara bättre” och 3% ”Verkligen inte”. 20% ”Vet ej/Ingen åsikt” (Vi hade då 375 ScorX Play-titlar)
 • Bra övningsverktyg tyckte över 80%: 72% ”Ja, verkligen”, 11% OK, 3% ”Kunde vara bättre” och 1% ”Verkligen inte”. Och bara 12% ”Vet ej/Ingen åsikt”. Ett fantastiskt betyg! Körledarna uppgav nästan exakt samma omdömen
 • Bra priser på noter 75% ”Vet ej/Ingen åsikt”, vilket stämmer med den låga andelen användare av notsök och notköp.  4% ”Ja, verkligen” och 18% OK = 22% positiva, mot bara vardera 1% på de negativa alternativen. Körledarna var än mer 41% positiva mot bara 1 person ”Kunde vara bättre”!
 • Bra priser på ScorX Play I princip exakt samma siffror som Not-priserna ovan! Vilket förvånade oss med tanke på den höga användningen och betyget för denna funktion. En tolkning av denna osäkerhet kan ju vara att det är en helt ny och unik användnings-form, och därför svårt att avgöra pris-sättning på. Även här nästan exakt samma siffror från körledarna
 • Lätt att registrera sig 65% positiva, mot 20% ”Kunde vara bättre/Verkligen inte”.
 • Lätt att logga in 79% positiva mot 11% negativa
 • Bra support 66% ”Vet ej/Ingen åsikt” (2/3 hade alltså inte behövt använda Support – bra!) men 38% positiva och 6% negativa av de som använt supporten
 • Som helhet 32% ”Ja, verkligen” och 48% OK = 80% positiva! 9% ”Kunde vara bättre” och ingen ”Verkligen inte”. 11% ”Vet ej/Ingen åsikt”. Ett väldigt positivt total-omdöme!
 1. Synpunkter från de Öppna frågorna 228 synpunkter med både positiv och negativ kritik på allt mellan himmel och jord. Många bra, konkreta synpunkter och förslag, som vi diskuterat i vidareutvecklingen
 2. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på ett fokusgruppsmöte 6 ”Ja, gärna” och 29 ”Ja, kanske”. Dessa blev inbjudna till det första Fokusgruppsmötet och 7 personer kunde delta på detta i Stockholm. Återkommer med utfallet från detta!
 3. Kontakta mig – jag vill prata mer! 38 personer uppgav någon kontakt-uppgift

Som sagt – stort tack för alla svar och synpunkter! Vi har dessa som bakgrund vid våra diskussioner om förbättringar, vidareutveckling och nya funktioner!

Vi ser gärna att Ni fortsätter hålla oss informerade om vad Ni skulle vilja förbättra: funktioner, teknik, repertoar… Skicka till ulf.eriksson@scorx.org

Kommentera