Riksfest2015_700x395

Sveriges Kyrkosångsförbund samarbetar med ScorX kring Riksfest 2015

Sedan 1927 har många tusen kyrkokörsångare regelbundet samlats till Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester på olika håll i landet. 15-17 maj 2015 är det dags igen – denna gång i Borås och Örnsköldsvik. Utöver repetitioner, konserter och gudstjänster blir det festkväll, verkstäder, lokala arrangemang och möjlighet till utflykter i anslutning till Riksfesten.

Riksfest2015_700x395

Inför Riksfesten övar deltagarna in ett antal körstycken som sedan framförs på plats i olika former. Tre nyskrivna stycken ingår i repertoaren. De svenska tonsättarna Maria Löfberg och Jonas Nyström samt Piret Ribs-Laul från Estland har fått uppdraget att skriva musikstycken till texter ur Ordspråksboken. (Maria Löfbergs förlag Septema säljer för övrigt sin musik via ScorX – se Septemas noter i ScorX butik).

Riksfestens repertoar – se lista nedan – finns nu insjungen i ScorX. Genom att öva intonation, frasering och notläsning via webben hemifrån kommer deltagarna bättre förberedda till Riksfesten vilket gör deltagandet roligare och mer stimulerande!

Om du deltar i Riksfest 2015 kan du får kostnadsfri tillgång till PLAY-nonterna på ScorX – läs mer här hur du går tillväga.

Läs mer om Riksfest 2015 här.

 

Repertoar Riksfest 2015

(inkl länkar till de noter som ScorX tillåts sälja i butik)

Jubilate -Egil Hovland

Jesus för världen givit sitt liv – Fredrik Sixten

Som sådden förnimmer Guds välbehag – Sven-Eric Johanson

Som en ström – Sven-David Sandström

Davids 121 Psalm – Otto Olsson

Psaltaren 148 – Curt Lindström

Jag är tacksam – Anna Cederberg-Orreteg

Som en fågel – Jonas Nyström

Hear my prayer – del 1 – Felix Mendelssohn

Hear my prayer – del 2 – Felix Mendelssohn

När natten skänker frid – Karin Rehnqvist

Jauchzet dem Herren, alle Welt kör 1 – Heinrich Schütz

Jauchzet dem Herren, alle Welt kör 2 – Heinrich Schütz

There are three things – Piret Rips-Laul

Orddroppar: Framför allt – Maria Löfberg

Orddroppar: Planer – Maria Löfberg

Orddroppar: Lik en fågel – Maria Löfberg

Orddroppar : Tre ting – Maria Löfberg

Kommentera