Vinnova_ScorX2

ScorX – en av vinnarna i Vinnovas Forska & Väx-program

Vi på ScorX AB är stolta över att Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet – beslutat stödja vidareutvecklingen av plattformen med 975kSEK. Det var i stor konkurrens ScorX tävlade: Vinnova  fick in 409 ansökningar med finansieringsbehov på över 500MSEK.  Läs  Vinnovas pressmeddelande här.

Den utveckling Vinnova är med och delfinansierar ScorX är främst en ny, unik spelare för våra inspelningar, internationalisering/lokalisering och förbättrad crowd-funktionalitet – för delande av material inom egna kören och med övriga kör-världen.

Vinnova_ScorX2

ScorX är en digital plattform för utövande musiker – initialt med fokus på kör-segmentet. Sedan ett år finns erbjudandet på marknaden – som e-handelsportal för digitala noter, vårt unika övningsverktyg ScorX Play och som administrationsverktyg för körer, körledare, körsångare och -organisationer. Delägare är de stora kör-aktörerna Sensus Studieförbund och Mellansels Folkhögskola, utvecklingsföretaget Ayond AB, samt grundarna. Det finns idag 4.000 aktiva användare, och den i oktober lanserade unika Gruppköps-hanteringen innebar en kraftig försäljningsökning.

Ulf Eriksson, VD för ScorX AB: ”Dessa medel är välkomna tillskott till den egna finansieringen och kundintäkter, som, tillsammans med de tidigare i höstas godkända Almi-finansieringen, ger oss ännu bättre möjligheter att vidareutveckla plattformen med många nya funktioner för körsångarna. Men vi ska också satsa ytterligare på en internationalisering, där vi fått stort intresse både från internationella förlag och körorganisationer”

Kommentera