notpoolen3

Nu har vi noter från Notpoolen och Notfabriken i ScorX!

ScorX är väldigt nöjda och stolta över att vi nu har Notpoolen och Notfabriken som partners! 

Vi har idag i butiken i ScorX över 65 noter från dem till att börja med! En intressant repertoar redan nu – med några riktiga kör-klassiker.

Både Notpoolen och Notfabriken – liksom Urban Dahlberg och Ingemar Hahne – är ju etablerade begrepp i kör-Sverige, med mycket uppskattade och spridda både noter och nothäften.
notpoolen3
Notfabriken startade 2002 då de övertog Warner/Chappells notutgivning. Inriktningen på musikförlaget har därför, sedan starten, varit utgivning av not- och sångböcker. När det gäller utgivning av populärmusik på noter är de en av de största i Norden, både vad gäller antalet titlar och omsättning. Förutom den egna produktionen så distribuerar de också en omfattande del utländska utgåvor, främst från USA och Storbritannien – de har titlar från bl a Alfred, Kjos, Hal Leonard, Music Sales, Faber, AMA och Carisch.
Som notsättningsbyrå har NotPoolen funnits sedan 1989. Hemsidan ”Sveriges närmaste nothandel” slogs upp i mars 2003. NotPoolen var också med vid förvärvet av Warner/Chappells notavdelning ihop med Notfabriken. Sedan 2008 ägs Notfabriken till 100% av NotPoolen.

Kommentera