Nästa fas i Scorx utveckling inledd

Idag har vi påbörjat nästa fas i utvecklingen av Scorx. Under några veckor framöver kommer Scorx-teamet att sätta sig ner och bland annat skissa på hur man i framtiden skall kunna köpa noter både för utskrift och för det klingande (vad vi kallar Play). Vi tänker oss att Scorx skall bli den naturliga sättet för en körledare att köpa notmaterial och distribuera det till sina körmedlemmar på ett effektivt sätt.

Om du har förslag på hur Scorx kan utvecklas i framtiden är du välkommen med dina kommentarer!

vagval

 

Kommentera