Nästa fas för ScorX: E-handel av ViewPrint och ViewPlay

ScorX används idag först och främst som en medlemsförmån bland körsångare organiserade i Sensus studieförbund med ungefär 200 titlar med klingande material.  I tillägg till organisationskunder – såsom Sensus – vill ScorX i framtiden även kunna erbjuda noter för personer utanför Sensus studieförbund. I detta syfte arbetar vi för tillfället hårt med en ehandels-lösning med följande egenskaper.

För varje titel kommer vi att sälja ViewPrint och ViewPlay. ViewPrint betyder att en köpt not finns tillgänglig digitalt för kunden online på Scorx.org samt att noten kan skrivas ut  under en begränsad tid efter köp i det antal kopior som man köpt.

I de fall det finns ett inspelat och klingande material till noten, kommer detta att säljas under beteckningen ViewPlay. Här kan kunden köpa tillgång till uppspelning i olika intervall (tex 3, 6 eller 12 månader) varefter man har fortsatt digital tillgång till noten (View).

Kunder kommer att kunna betala med betalkort som på vilken annan e-handelsplats som helst.

ScorX e-handel kommer att införas successivt under vår-vintern 2014.

 

 

Kommentera