Kommer Scorx alltid att vara gratis?

Vi har fått en del frågor kring kostnadsbilden för Scorx i framtiden för körsångare.  Vår affärsmodell är fortfarande i vardande men så här tänker vi oss att det kan se ut i framtiden:

Att skapa konto och skapa grupper i Scorx och att få tillgång till 30 uppspelningsbara noter kommer alltid att vara kostnadsfritt.

Om du är medlem i en organisation som tillhandahåller spelbara noter i Scorx som medlemsförmån (tex Sensus) får du även denna tillgång kostnadsfritt (beroende lite på Scorx ABs deal med din organisation) – Scorx är ju nu ett fristående bolag. Det är organisationen som bestämmer vilka noter du skall få tillgång till som medlemsförmån. Om ditt medlemskap upphör då försvinner din tillgång till dessa noter.

I framtiden kommer det att finnas betydligt fler titlar i Scorx som kanske inte erbjuds som medlemsförmån. Att skriva ut och spela upp dessa noter kommer i framtiden att bli förknippad med en kostnad. Antagligen kommer vi att ta vi betalt per not/titel som man köper.

På detta sätt hoppas vi kunna hålla igång utvecklingen av Scorx och dess notrepertoar, samt hålla en bra kvalitet på tjänsten och användarupplevelsen.

lunch

”There ain’t no such thing as a free lunch, or?”

Kommentera