Kommer Scorx alltid att vara gratis?

Vi har fått en del frågor kring kostnadsbilden för Scorx i framtiden för körsångare.  Vår affärsmodell är fortfarande i vardande men så här tänker vi oss att det kan se ut i framtiden:

Att skapa konto och skapa grupper i Scorx och att få tillgång till 30 uppspelningsbara noter kommer alltid att vara kostnadsfritt.

Om du är medlem i en organisation som tillhandahåller spelbara noter i Scorx som medlemsförmån (tex Sensus) får du även denna tillgång kostnadsfritt (beroende lite på Scorx ABs deal med din organisation) – Scorx är ju nu ett fristående bolag. Det är organisationen som bestämmer vilka noter du skall få tillgång till som medlemsförmån. Om ditt medlemskap upphör då försvinner din tillgång till dessa noter.

I framtiden kommer det att finnas betydligt fler titlar i Scorx som kanske inte erbjuds som medlemsförmån. Att skriva ut och spela upp dessa noter kommer i framtiden att bli förknippad med en kostnad. Antagligen kommer vi att ta vi betalt per not/titel som man köper.

På detta sätt hoppas vi kunna hålla igång utvecklingen av Scorx och dess notrepertoar, samt hålla en bra kvalitet på tjänsten och användarupplevelsen.

lunch

”There ain’t no such thing as a free lunch, or?”

Nästa fas i Scorx utveckling inledd

Idag har vi påbörjat nästa fas i utvecklingen av Scorx. Under några veckor framöver kommer Scorx-teamet att sätta sig ner och bland annat skissa på hur man i framtiden skall kunna köpa noter både för utskrift och för det klingande (vad vi kallar Play). Vi tänker oss att Scorx skall bli den naturliga sättet för en körledare att köpa notmaterial och distribuera det till sina körmedlemmar på ett effektivt sätt.

Om du har förslag på hur Scorx kan utvecklas i framtiden är du välkommen med dina kommentarer!

vagval

 

Vi välkomnar Körakademin Plus till Scorx!

Idag är vi stolta över att få tillökning i Scorx-familjen! Körakademin Plus – ett kör-samarbete mellan Mellansels Folkhögskola och Sensus studieförbund – får under en kampanjperiod tillgång till samtliga av Scorx nuvarande Play-noter, med arrangemang och inspelningar gjorda av Scorx musik-proffs. Under ledning av Jonas Nyström har ca 200 körklassiker får musikalisk gestalt och ett klingande material som kan avnjutas och användas via Scorx mixer. Om du tillhör Körakademin, läs mer här om hur du får tillgång till dina noter.

piano

Nu är nya Scorx här!

Äntligen! Vi har jobbat hårt för att få upp den första Beta-versionen av nya Scorx.org och nu har den sett sitt ljus! Det ni ser är resultatet av ett samarbete mellan Sensus, Mellansels Folkhögskola och ayond. En Beta är en Beta och det kommer säkert att finnas mycket som inte riktigt fungerar som det ska – så vi uppskattar ert tålamod. Allt erftersom kommer det att bli stabilare, enklare och mer funktioner!

Betan innehåller det mesta basala för att tillgodose behoven från Sensus och Mellansel, men vå vision sträcker sig utanför folkbildningssfären. Inom kort kommer Scorx bland annat att lansera uppspelning på surfplattor, e-handel och ett betydligt mer omfattande notbibliotek. Vår vision är att bli det naturliga navet för alla körsångare i Sverige och Norden: en marknadsplats för noter och arrangemang, ett samarbetsverktyg för kören, ett pedagogiskt läromedel för den enskilde körsångaren och en fantastisk medlemsförmån för alla organisationer som håller på med körsång och musik!

Här på bloggen kommer vi att hålla er underrättade om utvecklingen av Scorx och vad som händer i körsverige. Håll öronen öppna!

/Scorx teametapplen

Allt du vill veta om Scorx.org och körsång

Translate »