marialofberg2

Maria Löfberg erhåller Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award

Maria Löfberg och Septema förlag erhåller Allmänna sångens prestigefyllda kompositionspris Anders Wall Composition Award.

Juryns motivering:
Tonsättaren visar stor kännedom om röstens kapacitet och de olika stämmornas omfång, begränsningar men framförallt möjligheter. Denne visar också prov på god vokal kunskap och känsla för kören som instrument. Körens register och resurser används på ett föredömligt sätt. Stycket är mycket välskrivet och har en intressant harmonik med fina kontraster. Det finns en klar koppling mellan text och musik och tonsättaren visar god formkänsla då texten förstärker valen av musikaliska uttrycksmedel. Kompositionen är variationsrik men samtidigt sammanhängande, där varje enskild del passar in i helheten.

Prissumman är på 50 000 SEK.

Många av Maria Löfbergs kompositioner hittar du till försäljning i ScorX.org under Septema förlag.

Kommentera